มรธ.หารือร่วมกับผู้บริหารจาก Ocean University


 

มรธ.หารือร่วมกับผู้บริหารจาก Ocean University


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียน ให้การต้อนรับ  Mr.Dai Lihua (คุณ ไต๋ ลี่หัว) จาก Ocean University of China เพื่อประชุมหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือ (MOU) และการส่งนักศึกษาจีน มาเรียนในรูปแบบ 1+3 สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  และการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 95

แชร์ข้อมูล ::