โครงการอบรมการนำเสนอรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล


 

โครงการอบรมการนำเสนอรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำเสนอรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล โดยมี ดร.ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ นักวิชาการอิสระด้านคอนเทนท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 84

แชร์ข้อมูล ::