นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูงาน NECTEC 


 

นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูงาน NECTEC 


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานด้าน IOT และ Data Science ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 80

แชร์ข้อมูล ::