เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท ประจำปี 2563


 

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท ประจำปี 2563


เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กำหนดเวลาเรียน ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (Block Course) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท แบ่งจ่าย 4 งวด สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร2 ชั้น 12 โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 2121 - 2123 เว็บไซต์ https://grad.dru.ac.th/


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 393

แชร์ข้อมูล ::