นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมชมนิทรรศการ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร     
 

ที่มาภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์  


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 233

แชร์ข้อมูล ::