มรธ. เข้าพบ ผวจ.สมุทรปราการ


 

มรธ. เข้าพบ ผวจ.สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อม อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี และอ.เบญริสา ตันเจริญ อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าพบนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชุมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะได้ดำเนินการความร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 384

แชร์ข้อมูล ::