อบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง


 

อบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง" ให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 1105 อาคาร 1 ชั้น 10  โดยการอบรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2563


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 135

แชร์ข้อมูล ::