Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 4


 

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ห้อง 1103,1106, 1107 อาคาร 1 ชั้น 10 และห้อง 1111,1113,1116 อาคาร 1 ชั้น 11 โดยการอบรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 18 และ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

 

 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 164

แชร์ข้อมูล ::