สัมมนา Line in Life “การวาดภาพประกอบหนังสือ นิยาย”


 

สัมมนา Line in Life “การวาดภาพประกอบหนังสือ นิยาย”


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนา Line in Life “การวาดภาพประกอบหนังสือ นิยาย” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานพร้อมการนำเสนอผลงานและการพัฒนาทักษะสู่มือมืออาชีพ วิทยากรโดยคุณทรงศีล ทิวสมบุญ ผู้สร้างถั่วงอกและหัวไฟหนังสือเล่มแรกที่สร้างปรากฏการณ์คำว่า Graphic Novel หรือนิยายภาพ อาทิ Improvise, Nine Lives, Once Upon Sometimes, ฝุ่นกับฝนมรกตและรอยสนธยา  


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 170

แชร์ข้อมูล ::