ตารางสอบ DRU Test (Paper Based)


 

ตารางสอบ DRU Test (Paper Based)


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกรุ่น/กลุ่ม เข้ารับการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based โดยไม่มีการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กรุงเทพฯ) เวลา 12.00-16.00 น. กำหนดการดังแนบ


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา