มรธ.สป. ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ประจำปี 2563


 

มรธ.สป. ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดแสงธรรมบุราราม เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดพระพุทธศาสนา จากนั้นพระสงฆ์ได้สวดมนต์เจริญภาวนา ให้ศีล ให้พร  ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 187

แชร์ข้อมูล ::