โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


 

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเยาวชน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย สร้างจิตสำนึกของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองของคนในชาติ ในการนี้ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้มอบของที่ระลึกให้แก่มหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการครั้งนี้ โดยมี อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึก  


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 264

แชร์ข้อมูล ::