แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ


 

แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวิพากย์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการจัดการขยะ จังหวัดสมุทรปราการ และเตรียมความพร้อมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 209

แชร์ข้อมูล ::