งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเส้นทางอาชีพในสายงานโลจิสติกส์

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันบาร์เทนเดอร์

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่อง Dangerous goods regulation for air transportation

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

จัดโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages

อ่านเพิ่มเติม