งานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง งานสืบสานประเพณีลอยกระทงกะดีจีน ปี2560

อ่านเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียน (อินโดนีเซีย)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนา

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ร่วมทำการแสดง เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่น เติมสุนทรียะและเพ้นท์กำแพงให้ชุมชนกุฏีจีน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และร่วมแปรอักษรเลข ๙

อ่านเพิ่มเติม