วจก.จัดปฐมนิเทศหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

อ่านเพิ่มเติม

อบรมบุคลิกภาพสำหรับการพัฒนาตนเองและการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการจัดการธุรกิจที่พักแรมและมารยาทอาหารแบบตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” สงกรานต์วิธีมอญพระประแดง

อ่านเพิ่มเติม

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมากรุกไทย

อ่านเพิ่มเติม

การเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักวิทยบริการฯ

อ่านเพิ่มเติม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

อ่านเพิ่มเติม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม