วจก ลงพื้นที่เพื่อพบผู้นำชุมชนอาสาสมัคร และกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบางพลีใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดประชุมและต้อนรับตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สนท)

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลเพื่อการทำงานในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดประชุม (U2T)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

มรธ.สป.อบรมการกรอกข้อมูลโควิดในระบบ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ อว. ส่วนหน้า จ.สมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

อ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

U2T By SCIDRU สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ตำบลบางหัวเสือ

อ่านเพิ่มเติม