โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนา

อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ร่วมทำการแสดง เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่น เติมสุนทรียะและเพ้นท์กำแพงให้ชุมชนกุฏีจีน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และร่วมแปรอักษรเลข ๙

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาได้รับทุนเรียนดีประจำปีพุทธศักราช 2560 จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การถ่ายภาพทางศิลปวัฒนธรรม)

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนะศึกษาดูงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม

๑ ใน ๙๙๙ ตัวแทนอ่านบทความพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม