โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหม่และตลาดงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : โอกาส ความท้าทาย และการเตรียมความพร้อม”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดการความรู้ด้านดนตรีไทย

อ่านเพิ่มเติม

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเส้นทางอาชีพในสายงานโลจิสติกส์

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันบาร์เทนเดอร์

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่อง Dangerous goods regulation for air transportation

อ่านเพิ่มเติม