รพ.สนาม มรธ.สป. หนึ่งในผลงานของ อว.

อ่านเพิ่มเติม

มรธ. ประกาศมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10

อ่านเพิ่มเติม

กรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.สนาม

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดอบรมการประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดอบรม เรื่อง มรรถนะทักษะที่จำเป็นของลูกจ้างงานในยุคปกติวิสัยใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร

อ่านเพิ่มเติม

วจก จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน เชือกมัดฟางและผ้ามัดย้อม

อ่านเพิ่มเติม

จนท.มรธ.-คณะทำงาน U2T ร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือจุดฉีดวัคซีน รพ.บางพลี

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม

มส. จัดโครงการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์คณะมนุษย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม